Pre členov

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Svetová muzikoterapeutická federácia

Svetová muzikoterapeutická federácia je medzinárodnou neziskovou organizáciou účinkujúcou od roku 1985, spájajúcou muzikoterapeutické asociácie a osoby zaujímajúce sa o celkový rozvoj a podporu muzikoterapie výmenou informácií a vzájomnou spoluprácou medzi profesionálmi v ôsmich regionálnych zväzoch Federácie: Severná Amerika, Latinská Amerika, Západné Tichomorie, Európa, Východné Stredomorie, Afrika, Juhovýchodná Ázia a Austrália/Nový Zéland . Venuje sa rozvíjaniu muzikoterapie ako umeleckej a vedeckej disciplíne na celom svete a pôsobí ako medzinárodná zastrešujúca organizácia profesie muzikoterapeutov.

Myšlienka založenie svetovej muzikoterapeutickej federácie vzišla zo spoločnej vízie muzikoterapeutov, medzi ktorých patrili ako zakladajúci členovia Roland Benenzon (Argentína), Giovanni Mutti (Taliansko), Jacques Jost (Francúzsko), Barbara Hesser (USA), Amelia Oldfield (UK), Ruth Bright (Austrália), Heinrich Otto Moll (Nemecko), Rafael Colon (Puerto Rico), Clementina Nastari (Brazília) a Tadeusz Natanson (Poľsko).

Prezidentom federácie je pre funkčné obdobie 2011-2013 Dr. Byungchuel Choi z Kórei <president@wfmt.info>, zástupcom pre regionálny zväz Európa je Agela Harrison GRNCM DipMT z Veľkej Británie <europe@wfmt.info>.

Federácia podnecuje zjednocovanie vzdelávacích štandardov, klinickej praxe a výskumu, aby preukázala prínos muzikoterapie pre humanitné odbory. Súčasne zabezpečuje tvorbu profesionálnych a etických štandardov muzikoterapeutov a stanovuje normy pre globálnu certifikáciu muzikoterapeutov. Federácia pomáha podporiť oficiálne uznanie muzikoterapie ako profesie vo vládnych a mimovládnych organizáciách vo všetkých jej regionálnych zväzoch.

Svetová federácia muzikoterapie organizuje a koordinuje svetový kongres muzikoterapie každé tri roky. Na svetovom kongrese odborná muzikoterapeutická verejnosť zdieľa skúsenosti a výskumné výsledky z celého sveta, pričom Federácia zabezpečuje pravidelnú hostiteľskú cirkuláciu všetkých ôsmich regiónov. Doterajšie muzikoterapeutické kongresy sa konali v Paríži (Francúzsko, 1974), v Buenos Aires (Argentína, 1976), San Juan (Puerto Rico, 1981), v Paríži (Francúzsko, 1983), v Janove (Taliansko, 1985 – Založenie Svetovej federácie muzikoterapie), v Rio de Janeiro (Brazília, 1990), Vitoria (Španielsko, 1993), Hamburg (Nemecko, 1996), Washington, D.C. (USA, 1999), Oxford (Anglicko, 2002), Brisbane (Austrália, 2005), Buenos Aires (Argentína, 2008), Seoul (Kórea, 2011). XIV. Svetový kongres muzikoterapie sa bude konať vo Viedni/Krems (Rakúsko, 6.-12. júla 2014).

In World Federation of Music Therapy (2013). Dostupné na: <www.musictherapyworld.net>

 

 

 

 

 

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010,
rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga