Pre členov

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Členovia SAMT

Profesionálny muzikoterapeutický inventár, zvučné a kvalitné ľahkoovládateľné nástroje a hudobnú literatúru z dielní Carla Orffa a muzikoterapie Gertrud Orffovej môžete zákupiť aj na Slovensku u distribútora Studio 49.

    Studio 49 Nemecko Distribútor Slovensko Veeh-Harfen Nemecko
≡  Telephone: +49 89 89 81 65-0 + 421 41 2028 909 +49 9335 99 71 952

Cell Phone: +40 89 8 54 54 12 +421 905 170 297 +49 9335 99 88 28

E-mail: info@studio49.de info@melodyshop.sk info

Web: www.studio49.de www.melodyshop.sk www.veeh-harfe.de

Kvalitne rezonujúce Veeh-harfy sú vďaka širšej menzúre vhodné aj pre hráčov s obmedzenou jemnou motorikou.

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga