Muzikoterapeutické podujatia

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Akcie na Slovensku

Ak chcete členov SAMT informovať o muzikoterapeutických podujatiach, môžete vyplniť on-line formulár:

Názov
Miesto konania
Dátum od
Dátum do
Organizátor
Informácie www alebo email

SAMT si vyhradzuje právo informovať len o podujatiach, ktorých obsah je v súlade s cieľmi SAMT.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga