Muzikoterapeutické podujatia

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Muzikoterapeutické podujatia

Prehľad o muzikoterapeutických akciách na Slovensku a vo svete nájdete v podstránkach.
Budeme radi, ak prispejete dopĺňaním a aktualizovaním podujatí v oblasti muzikoterapie a hudobnej expresivity.

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga