Aktuality

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Aktuality

Locations of visitors to this page

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

International Summer Course Orff Schulwerk

vložené 27. 04. 2014, 09:23

Univerzita Mozarteum pozýva na medzinárodný letný kurz 2014 Elemental Music and Dance Pedagogy Orff Schulwerk v termíne 6.-12. júla 2014, pod vedením skúsených lektorov Mari Honda, Frajo Köhle, Verena Maschat, Christoph Maubach, Isabel Rösner a Doris Valtiner. Bližšie informácie <orffsummercourse2014@moz.ac.at>

Art, Medicine and Advanced Technologies

vložené 17. 04. 2014, 21:40

European Academy of Music Therapy v Bulharsku, International Vocal School after M. Garcia z USA a The Research Center for Music Therapy and Healthcare Technologies z Ruska pozývajú na 1. medzinárodné fórum Music, Culture and Health After Manuel Garcia v dňoch 22.-29. Septembra 2014 v Bulharsku, Burgas - Pomorie - Vlas, v rámci ktorého sa uskutočné konferencia Art, Medicine and Advanced Technologies - Power of Integration. Bližšie informácie na <medart777@yandex.ru>, prihlášky registrované do 30.5.2014.

Hudobné semináre CEFMAC

vložené 23. 03. 2014, 18:43

Central European Forum for Music, Art and Culture Vás srdečne pozýva na seminár didaktiky hry na klavíri Petry Pogády, ktorý sa uskutoční 12.4.2014 v Marianke (SK) a seminár Mozartových koncertov pre flautu Roberta Wolfa dňa 26.4.2014 v Marianke (SK). Bližšie informácie <lechtova@cefmac.eu>.

IX. európsky muzikoterapeutický kongres

vložené 03. 03. 2014, 20:31

Kongres Setting the Tone: Cultures of relating and reflecting in music therapy sa konal v Osle v auguste 2013. Zábery z jednotlivých dielní a minireflexie nájdete na stránke Nórskej muzikoterapeutickej spoločnosti.

World Congress of Music Therapy

vložené 08. 02. 2014, 18:56

World Federation of Music Therapy srdečne pozýva na 14. svetový kongres muziktoerapie v dňoch 6.-12. 7. 2014 v Kremse, Viedni (AU) "Cultural Diversity in Music Therapy Practice, Research and Education".

International Summer Course of Orff-Schulwerk

vložené 08. 02. 2014, 18:35

Slovenská Orffova spoločnosť Vás srdečne pozýva na 17. ročník medzinárodného kurzu Orffovho Schulwerku "Orff meets Kodaly 2014" 8.-13. júla 2014 v kaštieli Pomáz (Hungary). Bližšie informácie získate na e-adrese <mblazekova@ukf.sk>.

Sympózium muzikoterapie

vložené 31. 12. 2013, 19:50

Gesellschaft fir Musiktherapie zu Lëtzebuerg pozýva záujemcov 16. mája 2014 na sympózium Music therapy - a holistic approach to health care.

Medzinárodné štúdium v odbore hudobná psychológia

vložené 21. 12. 2013, 14:17

Katedra hudby na univerzite v Jyväskylä vo Fínsku informuje o možnostiach štúdia Master's Degree Programme in Music, Mind and Technology (MMT) a Master's Degree Programme in Music Therapy (MT). Termín pre podávanie prihlášok je 14.2.2014 (pre študujúcich od septembra 2014). Kontakty pre záujemcov:University Researcher, Marc Thompson (MMT), email: marc.thompson@jyu.fi, Associate Professor, Esa Ala-Ruona (MT), email: esa.ala-ruona@jyu.fi.

Konferencia Spoločný priestor

vložené 18. 12. 2013, 06:44
Dovoľujeme si oznámit, že Tým TERA zahájil registráciu mezinárodnej konferencie SPOLOČNÝ PRIESTOR - COMMON SPACE - OBSHCHEYE PROSTRANSTVO 2014 konanej 20.-22.3.2014 v Olomouci v sekciách
- psychosomatický prístup v psychoterapii
- arteterapia
- muzikoterapia
- dramaterapia
- tanečno-pohybová terapia

Európsky register muzikoterapeutov

vložené 24. 05. 2013, 08:05

Pre súčasných odborníkov, ktorí nespĺňajú všetky kritériá magistrov muzikoterapie podľa Európskeho registra muzikoterapeutov EMTC, ale majú rôzne postgraduálne kvalifikácie, platí prechodné ustanovenie EMTR komisie do 31.12.2013. Do tohto termínu môže EMTR komisia uznať ekvivalent, ak má adept 10 rokov profesijnej praxe, 300 hod. sebaskúsenosti v terapeutických výcvikoch, 200 hod. individuálnej supervízie alebo 100 hod. individuálnej supervízie a 150 hod. skupinovej supervízie. Záujemcovia môžu kontaktovať <muzikoterapia@gmail.com>.

WFMT správy o regiónoch

vložené 21. 05. 2013, 11:29

Regionálni koordinátori WFMT boli požiadaní, aby pripravili krátky prehľad o dianí v danom kontinente - regióne. Angela Harrison, regionálny zástupca WFMT pre Európu, pripravila krátke video o EMTC a jeho dianí.

Študentský program štipendií

vložené 21. 05. 2013, 11:24

WFMT schválilo študentský štipendijný program, ktorý môžu uplatniť zainteresované osoby na svetovom muzikoterapeutickom kongrese vo Viedni konanom 6-12. 7. 2014.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga